دوره 7، شماره 1 - ( شهریور 1398 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 48-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
چکیده:   (2840 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری قلبی- عروقی یک بیماری مزمن است که هزینه گزافی را برای فرد و اجتماع به همراه دارد. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسلامی بر سرمایههای روانشناختی بیماران قلبی- عروقی انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش نیمهآزﻣﺎﻳﺸﻲ حاضر در ارتباط با جامعه آماری بیماران قلبی- عروقی مراجعهکننده به مراکز درمانی شهرستان بابل در سال 1396 انجام شد. ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس، 24 نفر انتخاب گردیدند و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. اعضای گروه آزمایش در طول هشت جلسه هفتگی تحت آموزش روانشناسی مثبتگرا بر مبنای رویکرد اسلامی قرار گرفتند. شایان ذکر است که از پرسشنامه سرمایه روانشناختی Luthans (Questionnaies Psychological Capital) (2007) برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آمار توصیفی و نمرات سرمایه‌های روانشناختی شرکتکنندگان در این مطالعه گویای بهبود وضعیت شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکتکنندگان گروه کنترل بود. نتایج آزمون t نیز نشان از آن داشتند که آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسلامی موجب بهبود معنادار میانگین نمرات سرمایه‌های روانشناختی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (001/0P≤).
استنتاج: براساس یافتههای این پژوهش، آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسلامی، روشی مؤثر در بهبود سرمایههای روانشناختی بیماران قلبی- عروقی است. در سطح درمان بیماریها همزمان با درمانهای معمول طبی، مداخلات آموزشی روانشناسی مثبتگرا بر سرمایه روانشناختی نیز مفید خواهد بود.
متن کامل [PDF 1082 kb]   (1530 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: علوم قرآن و حدیث

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.