مجله دین و سلامت- راهنمای نگارش مقاله
قابل توجه نویسندگان مقاله الزامی بودن درج ORCID

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/3 | 
بر اساس نامه شماره  1831 مورخ 1398/5/23 مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران درج ، و به کار گیری و نمایش ORCID در تمامی مقالات مجلات دانشگاه از جمله مجله دین و سلامت از ابتدای سال 1397 الزامی است . لذا نویسندگان مقالات این مجله می باید ORCID را در مقالات در قسمت تقدیر و تشکر درح نمایند/
نشانی مطلب در وبگاه مجله دین و سلامت:
http://jrh.mazums.ac.ir/find-1.48.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب