مجله دین و سلامت- هزینه ها
هزینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/21 | 
مجله دین و سلامت هیچ هزینه ای بابت سابمیت ، داوری ، و چاپ مقالات از نویسندگان دریافت نخواهد کرد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دین و سلامت:
http://jrh.mazums.ac.ir/find.php?item=1.130.38.fa
برگشت به اصل مطلب