دوره 10، شماره 1 - ( شهریور 1401 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 18-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (352 مشاهده)
سابقه و هدف: پرورش تفکر انتقادی یکی از مهم‌ترین اهداف آموزش عالی در هر کشوری است. با توجه به مباحث جنجال‌برانگیز پیرامون نقش مذهب و باورهای دینی در زندگی انسان و گزارشاتی مبنی بر تأثیرپذیری تفکر انتقادی از باورهای دینی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و باورهای دینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1399 انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-همبستگی روی 154 نفر (79 دختر و 75 پسر) از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1399 به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه استاندارد سنجش مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و باورهای دینی Glock و Stark استفاده شد که روایی و پایایی آن‌ها در مطالعات مختلف تأیید شده است. برای بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و دین‌داری از ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد و مقدار p کمتر از 05/0 به‌عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد 75 نفر (5/48 درصد) از دانشجویان بررسی‌شده پسر و 79 نفر (5/51 درصد) دختر با میانگین سنی 2/3 ±1/23 بودند. میانگین نمرات تفکر انتقادی و باورهای دینی دانشجویان به ترتیب 7/4± 95/12 و 4/17± 88/76 بود. نتایج حاکی از آن بود که بین میانگین نمرات تفکر انتقادی و باورهای دینی رابطه آماری معنی‌داری وجود ندارد (061/0-=r، 455/0=p).
استنتاج: یافته‌ها نشان داد بین تفکر انتقادی و باورهای دینی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود ندارد؛ یعنی تفکر انتقادی و باورهای دینی به‌طور ذاتی ناسازگار نبودند و باورهای دینی برای دانشجویان در مقابل اندیشه‌ورزی و تفکر انتقادی محدودیت و مانع ایجاد نکرده است.
متن کامل [PDF 779 kb]   (161 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: آموزش پزشكی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.