دوره 8، شماره 1 - ( شهریور 1399 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 18-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران.
چکیده:   (3084 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری ام‌اس (Multiple Sclerosis) از بیماری‌های شایع و ناتوان‌کننده سلسله اعصاب مرکزی است که طی آن در پوشش نورون (میلین) اختلال ایجاد می‌شود (1). حدود دو میلیون نفر در سراسر دنیا به این بیماری مبتلا هستند (2 و3). پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنـوی و کیفیـت زنـدگی در مبتلایـان بـه ام‌اس مراجعه‌کننده به کلینیک ام‌اس بیمارستان بقیه‌الله (عج) طراحی شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی-توصیفی روی 80 بیمار 20 تا 57 سال عضو کلینیک ام‌اس بقیه‌الله به روش نمونه‌گیری در دسـترس، در سال 1395-1396 انجام شد. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون، فرهنگستان و کیفیـت زنـدگی در بیماران ام‌اس (MSIS-29: Multiple Sclerosis Impact Scale) جمع‌آوری شد. داده‌هـا با استفاده از ضـریب همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل و سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 تعریف شد.
یافته‌ها: 76/2 درصد از بیماران حاضر در این مطالعه را زنان تشکیل می‌دادند. میانگین سن بیماران شرکت‌کننده در مطالعه 9/99 ± 35/33سال و میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران در بعد فیزیکی 16/20± 39/76و در بعد روانی 13/30± 48/35محاسبه شد. نمره سلامت معنوی بر اساس پرسش‌نامه فرهنگستان علوم پزشکی 5/30±91/79بود. نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش نمره سلامت معنوی بر اساس پرسش‌نامه پولوتزین و الیسون بعد فیزیکی (0/002=P) و بعد روانی (0/017=P) کیفیت زندگی به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد.
استنتاج: با توجه به نتایج می‌توان به ضرورت تقویت بعد معنوی سلامت به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر کیفیـت زنـدگی در ایـن بیمـاران پـی بـرد. ایـن نکتـه کلیدی در کشوری با باورهای فکری، فرهنگی و مذهبی مانند ایران مـی‌توانـد در طراحـی برنامه‌های مراقبتـی-درمـانی بـرای این‌ بیمـاران مفیـد و ضـروری باشد

واژه‌های کلیدی: الیسون، ام‌اس، کیفیت زندگی، معنویت
متن کامل [PDF 765 kb]   (1772 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: اخلاق پزشکی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.