مجله دین و سلامت- هیات تحریریه
هیآت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هیأت تحریریه ( به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمدعلی افضلی، استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر فرهنگ بابا محمودی، استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر سید ضیاء الدین تابعی، استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترسید حمزه حسینی، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر سید حسین حسینی کارنامی  دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر مرتضی دارابی نیا، استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر محمود دیانی، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
دکترمحمدعلی رضایی اصفهانی، دانشیار علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه قم
دکتر علیرضا رفیعی، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر علی اصغر زکوی، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر فریدون عزیزی، استاد غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر شیرزاد غلامی، استاد انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر پوریا گیل، استاد نانوبیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر محمدباقر محمدی­ لائینی، استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر مصطفی معلمی، دانشیار تاریخ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر رحمت اله مرزبند، دانشیار فلسفه دین دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر غلامرضا نورمحمدی، استادیار قرآن، بهداشت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدهادی یدالله پور، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بابل
نشانی مطلب در وبگاه مجله دین و سلامت:
http://jrh.mazums.ac.ir/find-1.41.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب