دوره 6، شماره 2 - ( اسفند 1397 )                   جلد 6 شماره 2 صفحات 53-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، زنجان، ایران
چکیده:   (569 مشاهده)
سابقه و هدف: دروس معارف اسلامی از دروس مهم در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند و تجربه دانشجویان از دوره‌های این دروس می‌تواند بر جهت‌گیری مذهبی و پیشرفت درسی آن‌ها تأثیرگذار باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه تجربه کیفیت دوره آموزشی با جهت‌گیری مذهبی و پیشرفت تحصیلی در دروس معارف دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به روش توصیفی- همبستگی در ارتباط با جامعه آماری پژوهش که تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 96-1395 بودند، انجام شد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران معادل 315 نفر تعیین گردید که به‌‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تجربه کیفیت دوره آموزشی و جهت‌گیری مذهبی Allport استفاده شد. همچنین از نمرات دروس معارف اسلامی به‌عنوان معیار پیشرفت درسی دانشجویان استفاده گردید. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی Pearson و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS 22 انجام شد.
یافته‌ها: بر مبنای نتایج بین تجربه دوره (نمره کل) و مؤلفه‌های تکالیف مناسب، تدریس مناسب و تأکید بر استقلال با جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی رابطه وجود داشت (001/0=P). همچنین بین تجربه دوره (نمره کل) و مؤلفه‌های تکالیف مناسب، تدریس مناسب، ارزیابی مناسب و مهارت‌های عمومی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دروس معارف اسلامی رابطه مشاهده گردید. نتایج آزمون رگرسیون نیز حاکی از آن بودند که تجربه دوره (نمره کل) و مؤلفه‌های تدریس مناسب، تکالیف مناسب و تأکید بر استقلال، توان تبیین جهت‌گیری مذهبی را دارند. همچنین تجربه دوره، تدریس مناسب، تکالیف مناسب و ارزیابی مناسب از توان تبیین پیشرفت تحصیلی در دروس معارف اسلامی برخوردار بودند.
استنتاج: تجربه مطلوب دانشجویان از دوره آموزشی در جهت‌گیری مذهبی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها نقش دارد.
 
متن کامل [PDF 837 kb]   (242 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: اخلاق پزشکی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵