دوره 5، شماره 1 - ( شهریور 1396 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 51-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (1798 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: براساس ادبیات پژوهش، نگرش معنوی یکی از مؤلفه‌های روانشناسی است که نقش مهمی در تنظیم شناختی و هیجانی ایفا می‌نماید. در این پژوهش، نقش نگرش معنوی در پیش‌بینی راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بررسی شد.
مواد و روش‌ها: روش این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود و در سال 1393 از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 247 نفر (119 مرد و 128 زن) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌ راهبردهای شناختی تنظیم هیجان Garnefski (CERQ) و هوش معنوی شهیدی و فرج‌نیا، روی گروه نمونه اجرا شد. داده‌های حاصل با آزمون آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین ابعاد نگرش ‌معنوی و توانایی معنوی با تنظیم شناختی هیجانی، رابطه‌ مثبت و معنا‌داری وجود دارد (0001/0P=، 35/0r=). براساس نتایج تحلیل رگرسیونی، نگرش معنوی، تنظیم شناختی هیجانی مثبت را به‌طور مثبت و معناداری پیش‌بینی می‌کند (24/0 B=، 12/0R2=). همچنین نگرش معنوی توانسته است تنظیم ‌شناختی هیجانی منفی را به‌طور مثبت و معناداری پیش‌بینی کند (31/0B=، 11/0R2=).
استنتاج: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، نگرش‌ معنوی می‌تواند در تنظیم‌ شناختی هیجانی،‌ کارآمدتر کمک نماید و دانشجویانی که نگرش معنوی قوی‌تری دارند قادر به تنظیم ‌شناختی هیجانی مؤثرتری هستند.
متن کامل [PDF 874 kb]   (1760 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي - مقاله اصیل | موضوع مقاله: طب اسلامی- ایرانی