دوره 4، شماره 2 - ( اسفند 1395 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 56-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران
چکیده:   (862 مشاهده)

سابقه و هدف: یکی از شایع‌ترین مشکلات روحی و روانی در جامعه امروزی، اضطراب است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی و اضطراب دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی و به‌‌صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری آن را 314 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1393 تشکیل دادند که به‌صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه سلامت معنوی Palutzian و Ellison (Spiritual Well-Being Scale: SWB) و پرسشنامه اضطراب Beck بود. داده‌ها نیز با استفاده از آزمون‌های آماری پارامتریک (آزمون t دو‌نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون) در نرم‌افزار 20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که سلامت معنوی دانشجویان در حد متوسط (4/49 درصد) قرار دارد و اضطراب آن‌ها کمترین میزان (33 درصد) را به ‌خود اختصاص داده است. میان سلامت معنوی و میزان اضطراب نیز همبستگی منفی (398/0-= (rمشاهده گردید.

استنتاج: با توجه به اینکه سلامت معنوی منجر به کاهش اضطراب می‌شود، این نتایج نشان‌دهنده اهمیت پرداختن به موضوع معنویت در بین دانشجویان پرستاری و مامایی و ضرورت انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقای سطح معنویت دانشجویان می‌باشد.

متن کامل [PDF 366 kb]   (426 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱